Nederland wint prijs voor beste pensioenstelsel ter wereld

Volgens Mercer had Nederland in 2020 het beste pensioenstelsel ter wereld. Mercer Global Pension Index kwalificeerde ons pensioenstelsel als eersteklas en robuust, ondanks de grote pensioenhervormingen die plaatsvonden. Ons stelsel biedt nu en in de toekomst goede voordelen, is duurzaam en heeft een hoge mate van integriteit. Het pensioen in Nederland bestaat uit: een basispensioen van de overheid, eventueel aanvullend pensioen via werkgever en de mogelijkheid om zelf bij te sparen. Het pensioenstelsel staat echter niet toe dat premiebetalers vroegtijdig toegang krijgen tot hun pensioenvermogen.

Mercer vergelijkt wereldwijd

Mercer vergelijkt elk jaar pensioenstelsels van verschillende landen over de hele wereld. Het bureau wijst daarbij op de sterke en zwakke punten. Op basis daarvan krijgt elk land punten. Onderaan de ranglijst had Thailand de laagste indexscore (40,8). De hoogste scores per sub index waren Nederland voor geschiktheid (81,5), Denemarken voor duurzaamheid (82,6) en Finland voor integriteit (93,5). De laagste scores werden behaald door Mexico voor geschiktheid (36,5), Italië voor duurzaamheid (18,8) en de Filippijnen voor integriteit (34,8).

In 2021 zakken we één plaats

In 2021 wordt nieuwkomer IJsland genoemd als het land met het beste pensioenstelsel ter wereld. Nederland levert één plaats in en bekleedt het daarmee voor het eerst in vier jaar tijd niet langer de eerste positie van de index. IJsland scoort beter omdat mensen minder hypotheekschulden hebben als ze met pensioen gaan. Ook werken er naar verhouding meer 55-plussers. Hierdoor bouwen zij langer pensioen op via hun werk. Daarnaast dragen ze daardoor ook langer bij aan het basispensioen van IJsland.

Pandemie verergert bestaande problemen met pensioenstelsels

Volgens David Knox, senior partner van Mercer, is één ding is zeker: de gepensioneerden van morgen hebben steeds minder vertrouwen in het systeem. De gezondheidscrisis veroorzaakt(e) een economische recessie in de meeste landen. Deze recessie leidt tot lagere pensioenpremies, lagere beleggingsopbrengsten en hogere staatsschulden. En dit zal onvermijdelijk leiden tot een verlaging van de toekomstige pensioenen. Dit betekent dat sommige individuen langer moeten werken, terwijl anderen een hoger investeringsrisico nemen op hun aandelen. Ook zullen gepensioneerden straks genoegen moeten nemen met een lagere levensstandaard.

Hogere armoedecijfers bij vrouwen dan bij mannen op oudere leeftijd

Wereldwijd is het gemiddelde jaarinkomen van de vrouw $ 11.500, tegenover $ 21.500 voor een man volgens het World Economic Forum. Het forum schat dat het 257 jaar zal duren om de genderkloof te dichten. Neem het voorbeeld van Duitsland, waar vrouwen in de meeste beroepen 21% minder salaris ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Dit draagt aanzienlijk bij aan een lager pensioen. “Het ondersteunen van gendergelijkheid is van cruciaal belang om te zorgen voor sterke, samenhangende en veerkrachtige samenlevingen over de hele wereld”, zegt Klaus Schwab. Hij is oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum. Het Forum werkt samen met belanghebbenden uit het bedrijfsleven en de overheid om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Toename genderpensioenkloof door corona

Door de coronacrisis dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wereld verder op te lopen. Vrouwen zijn namelijk vaker de dupe bij economische tegenslag. Ze werken in sectoren die kwetsbaar zijn. Door de lockdown en het coronavirus worden die sectoren het hardst getroffen. Ook zijn veel vrouwen gestopt met werken om voor zowel jonge kinderen als bejaarde familieleden te zorgen. Er is wel een lichtpuntje. Nu landen langzaam uit de lockdown gaan, gaan ook vrouwen weer meer aan het werk.

Bronnen:

Les Pays-Bas et le Danemark remportent la palme des meilleurs systèmes de retraite: https://www.allnews.ch/content/points-de-vue/les-pays-bas-et-le-danemark-remportent-la-palme-des-meilleurs-syst%C3%A8mes-de

MCGPI-2020-Full-Report.pdf: https://cfasocietysingapore.org/wp-content/uploads/2020/12/MCGPI-2020-Full-Report.pdf

Global Pension Index 2021. Strengths and weaknesses of global pension systems in challenging times. A global ranking and analysis: https://www.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html

Nederlands pensioenstelsel een na beste ter wereld: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/nederlands-pensioenstelsel-een-na-beste-ter-wereld.aspx

Coronavirus likely to widen gender cap in retirement: https://www.forbes.com/sites/carmenniethammer/2020/07/11/coronavirus-likely-to-widen-gender-gap-in-retirement/?sh=559ccb956abe

Global economic gender pay gap equality women parity pay: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/global-economic-gender-pay-gap-equality-women-parity-pay/