Veel mensen zullen zich de uitspraken herinneren van Stef Blok over Suriname. In 2018 beweerde deze VVD-Minister van Buitenlandse Zaken dat Suriname een ‘failed state’ is. Dit kwam, volgens Blok, door de etnische opdeling met name via de politieke partijen.

In Suriname weegt een gedeelde toekomst zwaarder

Maar Suriname is wel degelijk een voorbeeld van een geslaagde multi-etnische of multiculturele samenleving. Hoewel de voorouders van de huidige bevolking uit verschillende delen van de wereld komen, respecteren en accepteren Surinamers elkaar. Verschillende culturen en godsdiensten leveren geen spanningen op. En ook belangrijk om te weten: nergens ter wereld staan een moskee en een synagoge zo pal naast elkaar als in Suriname.

Lompe politicus zonder verstand van zaken

In de Tweede Kamer vond een debat plaats over de uitspraken van Stef Blok. De woorden van Blok werden unaniem bestempeld als lomp en buitengewoon onprofessioneel.

Hoe functioneert een echte multiculturele samenleving eigenlijk

Een multiculturele samenleving functioneert alleen goed mits alle inwoners zich hiervoor inzetten. En dat kan pas als iedereen de voordelen daarvan inziet. Pas wanneer iedereen gelijk wordt gesteld in behandeling, kunnen we spreken van een échte multiculturele samenleving.

Gesprekken over multicultureel Nederland liggen gevoelig

Mensen zijn bang om eerlijk hun mening te geven over de multiculturele samenleving, zo blijkt uit een groot onderzoek van EenVandaag uit 2019. De helft van de ondervraagden spreekt zich hierover niet uit, uit angst om voor racist uitgemaakt te worden. Sommigen geven zelfs aan dat ze op hun werk vrezen voor hun baan als ze eerlijk hun mening geven.

Scheffer zette het debat over multiculturele samenleving op scherp

In 2000 publiceerde Scheffer zijn essay ‘Het multiculturele drama’. Hiermee zette Scheffer het debat op scherp. Scheffer wordt gezien als degene die het debat over de multiculturele samenleving openbrak ter linkerzijde, en soms ook als de wegbereider voor Fortuyn, Wilders en Baudet. Maar er is een groot verschil. De zorgen van Scheffer komen voort uit bekommernis, niet uit afkeer, en de rechtsstaat blijft bij hem recht overeind.

Hoe is de situatie nu in Nederland: wat zijn de vooruitzichten?

Frits Bosch, auteur en psycholoog, is van mening dat Nederland een mislukte staat is, een multiculturele puinhoop: ‘Na tien jaar Mark Rutte durf ik met een gerust hart te stellen: Nederland is een failed state‘. De onderlinge samenhang is kapotgemaakt. Het is een verzameling van verschillende monoculturen die niets met elkaar te maken wíllen hebben.

Hoe ziet Scheffer dat na ruim 20 jaar

In 2019 trouwde Scheffer met de Marokkaans-Belgische projectcoördinator Saïda Sakali. Dat maakt hem niet alleen de man die in Nederland de publieke en politieke discussie over immigratie en integratie op scherp zette, maar ook ervaringsdeskundige.

Sluit je niet op in je eigen bubbel

Hij wil nog steeds een politiek debat over immigratie en integratie, maar zegt ook: “Nu zou ik zo’n essay niet meer schrijven. Te midden van alle tegenstellingen ben ik op zoek gegaan naar wat mensen bijeen kan brengen: een gedeelde toekomst weegt zwaarder dan een verdeelde herkomst.”

Bronnen:

‘Blok: Suriname is mislukte staat vanwege etnische opdeling‘ https://www.ad.nl/politiek/blok-suriname-is-mislukte-staat-vanwege-etnische-opdeling~a586aaab/

‘Kamer valt over uitspraak ‘failed state’ Suriname minister Blok‘ https://www.parool.nl/nieuws/kamer-valt-over-uitspraak-failed-state-suriname-minister-blok~b4ee6d36/

‘Nederland en haar ‘multiculturele samenleving’? https://antropologen.nl/nederland-en-haar-multiculturele-samenleving/

‘Normaal gesprek over multicultureel Nederland lijkt onmogelijk’ https://www.ru.nl/nieuws-agenda/meer-info/2020/december/normaal-gesprek-multicultureel-nederland-lijkt/

‘Tweederde vindt dat Nederlandse identiteit onder druk staat‘ https://eenvandaag.avrotros.nl/item/tweederde-vindt-dat-nederlandse-identiteit-onder-druk-staat/

‘Nederland is een failed state, een mislukt land’ https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/07/nederland-is-een-failed-state-een-mislukt-land/:

‘De Marokkaanse – Belgische Saida Sakali: ‘Ik wilde bewust niet trouwen, tot Paul me vroeg’ https://www.trouw.nl/leven/de-marokkaans-belgische-saida-sakali-ik-wilde-bewust-niet-trouwen-tot-paul-me-vroeg~b79b2dabd/

‘Zo zit het multiculturele drama nu echt’ https://www.trouw.nl/opinie/zo-zit-het-multiculturele-drama-nu-echt~bc914697/