Kijk verder dan een CV

‘Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’, is een uitspraak waarover nagedacht moet worden, want wat is afstand? Op dit moment is er een duidelijk tekort aan goede arbeidskrachten, maar er zijn ook nog een hoop werklozen; er is geen afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen.

Steeds meer bedrijven zijn overtuigd van sociaal ondernemen; bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke of sociale vraagstukken. Door mensen die in de huidige markt langs de kant staan aan te nemen in organisaties krijgen bedrijven een diverse cultuur. Het biedt nieuwe kansen. Kansen die anders onbenut blijven. Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden, bij elkaar te brengen, resultaten te realiseren zoals het verhogen van de winst en meer innovatie door verschillende invalshoeken. “Bedrijven die diversiteit omarmen nemen betere beslissingen, zijn creatiever en bedienen markten die voor andere bedrijven buiten beeld blijven” schrijft Michiel Kolman in een artikel van De Ondernemer.

Bedrijven blijven achter als het gaat om sociaal ondernemen. Ondanks het tekort aan arbeidskrachten. Ondernemers vinden de risico’s vaak te groot, zegt Wethouder Lahlah in een artikel van Human. Er wordt vaak niet gekeken naar oplossingen, zoals de no-riskpolis; vallen mensen die begeleid worden uit, dan dekt die verzekering de kosten. Concepten zoals open hiring en non-biased hiring bieden kansen aan mensen die anders aan de zijlijn staan van de arbeidsmarkt. Greyston Bakery is daar een goed voorbeeld van, zij nemen iedereen aan op volgorde van aanmelding. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. Dit biedt kansen voor een veel breder publiek. Daarnaast zal het kabinet meer ondersteuning geven aan werkgevers en werknemers met voorzieningen bij het vormgeven van werkplekken waar inclusiviteit de norm is, deze pilot is gestart in 2020. 

Afstand is dus een beperkend begrip. Afstand tot de arbeidsmarkt kan vervangen worden met arbeidsmarktkansen. Er is meer mogelijk als bedrijven een diverser werknemersbestand aannemen, verder kijken dan de perfecte match en verder te kijken dan een CV. Het gaat over hoe we naar elkaar, de organisatie én de wereld kijken.

Bronnen: